Themabijeenkomst 15 februari 2019 'Wolven in Nederland'

Steeds meer zwervende wolven passeren de landsgrens en het is wachten op een eerste vestiging van een wolvenpaar en de vorming van een roedel met een territorium. Wat betekent dat en hoe kunnen we ons daarop voorbereiden? Deze vragen staan centraal in de themabijeenkomst “Wolven in Nederland” op 15 februari 2019 in het provinciehuis in Den Bosch.

Het programma van deze bijeenkomst is als volgt:

12.30 uur Inloop en ontvangst met koffie
13.00 uur Opening door Johan van den Hout, Gedeputeerde natuur, water en Milieu
13.15 uur Omgang met conflictsituaties mens-natuur door Lily Vercruijsse van Oog op Natuur
13.45 uur Ecologie, status en toekomstverwachting van de wolf door Hugh Jansman, WUR
14.30 uur Pauze
15.00 uur Omgang met de wolf: Preventie en schade door Johan Wesselink, BIJ12
15.45 uur Inzet van kuddebewakingshonden en aanvullende conflictpreventiemiddelen door Ray Dorgelo van Canine Efficiency
16.30 uur Afsluiting

De bijeenkomst is bedoeld voor houders van schapen en geiten, natuurterreinbeheerders, beleidsmedewerkers bij overheden en andere geïnteresseerden. Ook uit andere provincies. De bijeenkomst is georganiseerd door Provincie Noord-Brabant.