Bescherming van vee tegen wolven

15-11-2016

De wolf keert in grote delen van Europa terug naar zijn oorspronkelijke leefgebied. Ook bij ons omringende landen. Sinds 2002 hebben wolven zich in de deelstaat Saksen zich succesvol voortgeplant, sindsdien neemt zowel het aantal wolven als de verspreiding sterk toe.

Gezien deze groei is de verwachting dat jonge zwervende wolven vaker Nederland zullen bezoeken. Daarmee neemt ook het risico van wolvenpredatie op gehouden landbouwhuisdieren toe.

Predatie van landbouwhuisdieren is door inzet van passende preventieve maatregelen sterk te verminderen. Uit buitenlands onderzoek blijkt dat schade aan landbouwhuisdieren niet zozeer samenhangt met de dichtheid van wolven of aan de dichtheid van landbouwhuisdieren, maar vooral aan de inzet en effectiviteit van preventieve maatregelen. De inzet van elektrische rasters, kuddewaakhonden en het ’s nachts op stal zetten van dieren blijken effectieve maatregelen te zijn.

In Nederland lopen vooral schapen en in mindere mate geiten, jonge paarden en runderen risico op predatie. Afgelopen jaar is onderzoek uitgevoerd naar uitvoerbare maateregelen voor bescherming van vee in Nederland. Hiervan is tevens een folder verschenen.

Meer informatie over bescherming van vee en meldden van schade op de website van BIJ12.