Nederlandse wolf doodgereden in Duitsland

23-07-2015

De wolf die dit voorjaar korte tijd Nederland bezocht is doodgereden. Op 15 april werd een dode wolf gevonden op snelweg A7 bij Berkhof in Duitsland. Uit DNA-onderzoek is gebleken dat dit hetzelfde dier was als Nederland en Niedersachsen bezocht, aldus Landesjägerschaft Niedersachsen en Wolfsbüro Niedersachsen.

Uit onderzoek blijkt dat het dier is doodgereden door een vrachtwagen. Het DNA van het kadaver is onderzocht door het Senckenberg instituut en daaruit blijkt dat het een mannelijke nakomeling is van de zogenaamde Munster roedel. Deze wolf viel in het voorjaar zowel in Nederland als in Duitsland op door zijn weinig schuwe gedrag. Twee andere jongen wolven uit dit roedel zijn inmiddels van halsbandzenders voorzien.

In Duitsland is verkeer de voornaamste onnatuurlijke doodsoorzaak.