Platformbijeenkomst: Komst van de Wolf

25-05-2018

De wolf laat zich steeds vaker zien in Nederland. LTO Nederland en Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders hebben aangegeven dat er in de schapensector behoefte is aan informatie en discussie omtrent de komst van de wolf en het beschermen van schapen. Samen met Wolven in Nederland organiseerden zij daarom een informatieve bijeenkomst. Op 18 mei kwamen werkgroepen en organisaties uit de schapensector, en ook individuele schapenhouders, samen. De bijeenkomst in het Buitencentrum van de Sallandse Heuvelrug was een succes. Circa 60 schapenhouders kwamen op de bijeenkomst af.

Platformbijeenkomst. Foto: Frans van Bommel
Platformbijeenkomst. Foto: Frans van Bommel

Leo Linnartz, van Wolven in Nederland, en Johan Wesselink, van BIJ12-Faunafonds, gaven presentaties over de komst van de wolf, hoe schade te voorkomen en welke vergoedingen er momenteel zijn. Vervolgens was er ruimte voor discussie en vragen aan Wolven in Nederland en BIJ12-Faunafonds. Dagvoorzitter Aart van Cooten zorgde ervoor dat iedereen zijn vragen aan Wolven in Nederland en BIJ12-Faunafonds kon stellen. De belangrijkste uitkomst van de discussie was dat de schapensector graag wil inzetten op preventieve maatregelen, maar dat deze voor veel schapenhouders onbetaalbaar zijn. Daarnaast zou de schapensector graag meer betrokken worden bij de samenstelling door de provincies van draaiboeken voor vestiging van wolven in Nederland.

Kuddewaakhond. Foto: Frans van Bommel
Kuddewaakhond. Foto: Frans van Bommel

De middag was praktisch ingevuld. Bij Schaapskooi het Wierdense Veld van Landschap Overijssel werd gekeken naar verschillende preventieve maatregelen. Zo demonstreerde schapenhouder André Kühn zijn kuddewaakhonden waarmee hij al enkele jaren werkt. Daarnaast werden verschillende soorten rasters getoond door specialisten uit Duitsland. Belangrijke boodschap voor de overheid is dat schapenhouders graag willen inzetten op preventieve maatregelen, maar dat er dan wel subsidie voor deze maatregelen moet komen. Wolven in Nederland pleit hier al jaren voor en zal dit opnieuw bij de overheden aangeven. Wolven in Nederland en schapenhouders hebben namelijk een gezamenlijk belang en dat is dat er zo min mogelijk schapen gedood worden door wolven.