Tijdelijke gast was wilde wolf

2-04-2015

De wolf die begin maart door Drenthe en Groningen zwierf, is afkomstig uit een roedel wilde wolven in Duitsland. Het gaat om een jong dier uit de roedel “Munster” in de regio Hamburg-Bremen. Dat blijkt uit DNA-analyses.

Begin deze maand was Nederland in de ban van een wolf van onbekende oorsprong, die enkele dagen door Drenthe en Groningen liep. Het dier vertoonde zich geregeld en gedroeg zich niet bepaald schuw. Onderzoek toont aan dat het niettemin een wilde wolf betrof.

DNA Onderzoek

Nadat enkele gewonde en soms doodgebeten schapen waren aangetroffen langs de route die het dier aflegde, was de vraag of dit door de wolf was veroorzaakt. Daarvoor is bij de schapen sectie en DNA-onderzoek verricht.

Onderzoeksbureau Alterra heeft in opdracht van BIJ12, de uitvoeringsorganisatie waar het Faunafonds sinds 2014 onder valt, twee dode schapen onderzocht om op basis van de verwondingen meer inzicht te krijgen. De manier waarop de schapen waren gedood was niet-kenmerkend voor een wolf. Daarom kon een grote hond niet worden uitgesloten.

Alterra heeft vervolgens DNA-monsters bekeken van twee dode en twee gewonde schapen. Deze monsters waren door het Faunafonds binnen 24 uur bij elk schaap veiliggesteld. Via een eerste genetische test, die het DNA van honden en wolven kan onderscheiden, werd in ten minste één monster van elk van de vier onderzochte schapen het DNA van een wolf aangetroffen.

Een tweede, uitgebreidere test is uitgevoerd in samenwerking met het Duitse onderzoeksinstituut Senckenberg. Het aangetroffen profiel is vergeleken met hun database van Duitse wolven. Zo kon worden vastgesteld dat het gaat om een pup uit de roedel “Munster” in de regio Hamburg-Bremen. Het is één van de zes jongen die in deze roedel in het voorjaar van 2014 zijn geboren.

Het lijkt er dus op dat een jonge Duitse wolf het territorium van de ouders heeft verlaten op zoek naar een eigen leefgebied. De a-typische verwondingen bij de schapen suggereert dat het om een wolf gaat die nog niet veel ervaring heeft met het vangen en doden van grote prooidieren. In combinatie met zijn niet-schuwe en onvoorspelbare gedrag in bevolkte gebieden was dat voor de beide provincies aanleiding om de wolf van nabij te volgen om de veiligheid van inwoners te garanderen.

De wolf is overigens in Duitsland voor het laatst gezien op 13 maart, in de omgeving van Oldenburg. Daarna zijn er geen waarnemingen meer geweest.

Afwikkeling wolvenschade

Nu in een aantal gevallen is bewezen dat een wolf verantwoordelijk is voor het doden of verwonden van enkele schapen zullen de provincies Drenthe en Groningen en het Faunafonds zorg dragen voor verdere afwikkeling van de schade bij de gedupeerde boeren.

Wolven blijven welkom in Drenthe. Met deze bijzondere situatie is veel ervaring opgedaan die de provincies in Nederland benutten voor de toekomst. 

Bron: Provincie Drenthe