Tussenrapportage wolf in Nederland: activiteit van mei tot juli

17-09-2020

In de roedel op de Noord-Veluwe zijn dit jaar opnieuw minimaal vier welpen geboren. Verder is het afgelopen kwartaal vastgesteld dat de wolf in de provincie Drenthe nu langer dan zes maanden aanwezig is. Daarmee is volgens het interprovinciaal wolvenplan sprake van een vestiging. De provincie onderzoekt nu wat precies het leefgebied is van het dier en heeft een gebiedscommissie ingesteld, om na de bepaling van dit leefgebied te adviseren over preventieve maatregelen en een schadepreventieplan. In Noord-Brabant is binnenkort waarschijnlijk ook sprake van een vestiging. In de afgelopen periode zijn er 38 meldingen gedaan van schade aan landbouwhuisdieren. Uit DNA-analyse bleek dat iets meer dan de helft veroorzaakt werd door wolven. De wolf was vooral actief in Noord-Brabant.

In deze tussenrapportage geven we inzicht in de activiteit van de wolf in Nederland in de periode 22 mei tot en met 16 juli 2020. Er zijn in deze periode 347 meldingen van (sporen van) wolven gedaan bij het Wolvenmeldpunt van de Zoogdiervereniging. Hiervan zijn 54 meldingen geclassificeerd als zekere waarneming aan de hand van harde bewijzen en zeven meldingen als bevestigde waarneming aan de hand van indirecte bewijzen. Van de overige meldingen kan niet worden vastgesteld of dit een wolf betreft.

BIJ12 is de organisatie die namens provincies de beleidsuitvoering van het dossier van de wolf verzorgt. Dit heeft onder andere betrekking op monitoring en afhandeling van tegemoetkoming in schade. Dit bericht is tot stand gekomen met medewerking van Zoogdiervereniging (monitoring Wolvenmeldpunt), WENR en het CEwolfconsortium (DNA-analyses).

Bekijk hier de tussenrapportage. Direct naar de nieuwste schadecijfers en de individubepaling van de afgelopen periode? Bekijk dan onze pagina wolf.

Bron: BIJ12