Wat doet Wolven in Nederland met een waarneming van een wolf?

22-10-2017

Wolven in Nederland ontvangt veel meldingen van wolven. Hieronder beschrijven we hoe en waarom we deze meldingen beoordelen.

Classificatie van meldingen

Wolven in Nederland verzamelt en beoordeelt meldingen van mogelijke wolven. Alle meldingen worden ingevoerd in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Iedere melding wordt zorgvuldig bekeken en eventueel wordt aanvullende informatie gevraagd. Iedere melding krijgt een beoordeling volgens een classificatie die bestaat uit C1, C2, C3 of F. Deze methode wordt internationaal gehanteerd.

C1 zekere waarneming
Waarnemingen met feitelijk bewijs: onderzocht DNA, vondst dood dier, levend gevangen dier of een duidelijke foto die door meerdere deskundigen wordt beoordeeld.

C2 bevestigde waarneming
Waarnemingen door ervaren waarnemers met indirect bewijs in de vorm van keutels, haren, vondst van een prooidier of pootafdrukken; of dergelijke waarnemingen bevestigd door deskundigen. Er is dus zekerheid over aanwezigheid van een wolf.

C3 onzekere waarneming
Waarnemingen waarvan niet met zekerheid te zeggen is dat het een wolf betreft.

F geen wolf
Waarnemingen waarvan met zekerheid te zeggen is dat het geen wolf betreft. Deze classificatie wordt gegeven als er bijvoorbeeld een foto van een vos of hond als wolf gemeld wordt.

Vos
Geen wolf maar een vos. Een duidelijk 'F waarneming'.

Waarnemingen in Nederland

In Nederland zijn maar een handvol C1 meldingen geweest de afgelopen jaren. Het zijn de waarnemingen die ook door de overheid zijn gecommuniceerd.

De meeste meldingen die binnenkomen bij Wolven in Nederland betreffen C3 meldingen, waarbij het goed mogelijk is dat er sprake is van een wolf, maar het ook mogelijk is dat het om een ander dier gaat. Dit is het geval als de waarnemer een dier ziet dat aan alle beschrijvingen voldoet, maar er geen bewijs (bijvoorbeeld een foto) heeft. Toch zijn ook C3 waarnemingen interessant, omdat soms een cluster van verschillende waarnemingen kan duiden op de aanwezigheid van een wolf in een gebied.

Wanneer Wolven in Nederland een C1 of C2 waarneming ontvangt, nemen wij contact op met de betreffende provincie en Faunafonds/BIJ12. Zij bepalen of en hoe de aanwezigheid van een wolf wordt gecommuniceerd. Meer hierover leest u in het Operationeel Draaiboek Wolf

Wolven in Nederland is blij met elke melding. Vermoedt u een wolf gezien te hebben, meldt u deze dan via de volgende link.