Wolf in Brabant: gevaar of aanwinst?

7-05-2020

Sinds enige tijd krijgt het Wolvenmeldpunt meldingen van de aanwezigheid van een wolf in Brabant. Niet vreemd, aangezien in omringende gebieden zoals de Veluwe, Vlaanderen (grensgebied) en Duitsland al geruime tijd wolven leven. En nu is de wolf ook gesignaleerd in Brabant. Met stijgende onrust tot gevolg. Steeds meer mensen buigen zich over de vraag: is de wolf een gevaar voor de natuur en de mens of juist een aanwinst?

Vooropgesteld: de Zoogdiervereniging streeft, als partner binnen het samenwerkingsverband Wolven in Nederland, naar een conflictarm samenleven met wolven. Ook wij betreuren het wanneer vee ten prooi valt aan een wolf. Wij hebben, net als dierhouders in de provincie Brabant, de wens om de schade door wolven tot 0% terug te dringen. Maar wel via een effectieve aanpak. Niet door het (illegaal) afschieten van wolven, maar via een goede samenwerking met diverse partijen en het overbrengen van kennis over effectieve maatregelen die in de afgelopen jaren internationaal is  opgedaan.


Geen gevaar voor de mens

Het grootste misverstand is dat wolven een gevaar vormen voor de mens, onder meer voor kinderen. Uit andere Europese landen waar de wolf al jarenlang leeft, blijkt dat de angst voor wolven niet realistisch is. De wolf is schuw. Hij mijdt mensen en is niet in ons geïnteresseerd. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld aanvallen door honden, die jaarlijks in ons land mensenlevens kosten.


Samenleven met wolven

De wolf is terug in Brabant. Dit roept emoties op bij zowel bij voor-  als tegenstanders. Johan Mees, vrijwilliger bij het Wolvenmeldpunt regio Brabant, erkent deze emoties. “Het is van belang dat we opnieuw leren samenleven met de wolf. Want of we het willen of niet, de komst van de wolf is een gegeven. En daar moeten we ons goed op voorbereiden. Samen met de provincie, gemeenten, terreinbeherende organisaties, natuurbeschermers, landbouwers, jagers en recreanten. Met elkaar kunnen we de kennis en ervaring gebruiken die is opgedaan in gebieden waar men al lange tijd met wolven samenleeft. Het gebruik van stroomrasters – al dan niet in combinatie met kuddewaakhonden - blijkt goed te werken. Op de Veluwe leven al 2,5 jaar wolven en daar zijn slechts drie incidenten geweest. En alle gevallen betrof het een omheining die op dat moment niet wolf-proof was en waarvoor de dierhouder zijn verantwoordelijkheid neemt. Wolven kunnen dus prima met vee in een gebied samenleven.”


Preventiekit

BIJ12 – de organisatie die namens provincies de schade door wolven aan vee regelt - heeft een ‘Faunaschade Preventiekit Wolf’ opgesteld. Daarin staan maatregelen die veehouders of particulieren met dieren kunnen treffen om schade door wolven te voorkomen of te beperken. Ook is BIJ12 in overleg met provincies en andere belanghebbenden om afspraken te maken over tegemoetkoming in de kosten van preventieve maatregelen.

 

De wolf is terug in Nederland. Ecologisch gezien zijn grote roofdieren van wezenlijk belang voor een compleet en goed functionerend ecosysteem. Ze zorgen ervoor dat wilde grazers zoals reeën, herten en zwijnen in beweging komen. Hierdoor krijgen natuurlijke processen zoals spontane bos- en struweelvorming weer kans. Ook andere dier- en plantensoorten profiteren hiervan. Als we met elkaar in gesprek blijven, respect hebben voor elkaars standpunten en elkaar ondersteunen bij het oplossen van conflicten, dan is er plaats voor de wolf in ons land. Ook in de provincie Brabant.
 

Wolvenmeldpunt Zoogdiervereniging
Nijmegen, 5 mei 2020