Wolvendraaiboek

30-06-2016

Het geven van heldere en eenduidige voorlichting als er een wolf is in Nederland. Dat is het doel van het wolvendraaiboek Nederland, opgesteld door het Interprovinciaal Overleg (IPO), BIJ12/Faunafonds en het Ministerie van Economische Zaken. Met het draaiboek is Nederland goed voorbereid op de (terug)komst van de wolf aldus BIJ12/Faunafonds.

In maart vorig jaar werd Nederland bezocht door een jonge wolf uit Duitsland. Er is toen veel praktijkervaring opgedaan over de te nemen stappen en maatregelen. Deze ervaringen zijn in het wolvendraaiboek verwerkt, dat toen al in voorbereiding was.

Vrijwel overal in Europa gaat het de laatste tijd goed met de wolf. In veel gebieden keren wolven terug, na generaties afwezigheid. Zo ook in Duitsland. De terugkeer van wolven in Duitsland sinds 2000 en de snelle groei van de populatie daar vormde de aanzet voor een wolvendraaiboek voor Nederland. De contouren van een wolvendraaiboek zijn in 2013 gepubliceerd (rapport Alterra) en nu verder uitgewerkt in een draaiboek. De provincies zullen dit wolvendraaiboek gebruiken om eenduidig en effectief te kunnen handelen als er in Nederland rondzwervende wolven opduiken.

De wolf is een beschermde diersoort in Nederland. Dat houdt in dat het doden, verwonden of vangen van wolven verboden is. Maar hoe dan wel om te gaan met de wolf? Wat gebeurt er bij de vondst van een dode wolf of bij schade veroorzaakt door een wolf? Onder meer dat staat beschreven in het wolvendraaiboek. Er wordt beschreven welke handelingen er in verschillende situaties nodig zijn en wie daarbij betrokken zijn.

Het wolvendraaiboek is geen dichtgetimmerd plan. Het voorziet in richtlijnen voor de omgang met rondzwervende wolven. In de komende tijd zal het verder worden uitgebreid naar een draaiboek waarin ook de omgang met (eventuele) territoriale wolven of roedels wordt beschreven. Op basis van praktijkervaringen met zwervende wolven kan aanpassing van dit draaiboek noodzakelijk zijn. Het draaiboek moet daarom ook worden gezien als groeidocument.

Het wolvendraaiboek is opgesteld in opdracht van het Interprovinciaal overleg (IPO) - Bestuurlijke Adviescommissie Vitaal Platteland (BACVP). Onderszoeksbureau Alterra, Wolven in Nederland, Ministerie van Economische Zaken, de provincies Utrecht, Drenthe, Limburg en Groningen en BIJ12 hebben een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van dit draaiboek.

Tegemoetkoming in schade

Afspraken rondom tegemoetkoming in schade veroorzaakt door een (af en toe) zwervende wolf in Nederland (fase 1) zijn als volgt vastgesteld:

  • Het behandelbedrag voor tegemoetkoming wordt terugbetaald wanneer er sprake is van schade veroorzaakt door een wolf;
  • De getaxeerde schade veroorzaakt door een wolf wordt volledig vergoed;
  • Ook schade veroorzaakt door een wolf van hobbymatig gehouden schapen en geiten wordt vergoed;
  • Ook dierenartskosten komen in aanmerking voor een tegemoetkoming als een prooidier gewond is geraakt door een aanval van een wolf.

Het wolvendraaiboek is hier te downloaden.

Dit persbericht is uitgegeven door BIJ12/Faunafonds. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Communicatieteam van BIJ12/Faunafonds, telefoonnummer 085 – 486 22 22, infofaunafonds@bij12.nl