Wolf Foto Leo Linnartz

Wolf in Brabant: gevaar of aanwinst?

7-05-2020

Sinds enige tijd krijgt het Wolvenmeldpunt meldingen van de aanwezigheid van een wolf in Brabant. Niet vreemd, aangezien in omringende gebieden zoals de Veluwe, Vlaanderen (grensgebied) en Duitsland al geruime tijd wolven leven. En nu is de wolf ook gesignaleerd in Brabant. Met stijgende onrust tot gevolg. Steeds meer mensen buigen zich over de vraag: is de wolf een gevaar voor de natuur en de mens of juist een aanwinst?

Wolf (©  Aaldrik Pot)

Wolven zijn terug in Nederland

20-12-2018

Wolven zijn nu al anderhalf jaar vrijwel continu in Nederland aanwezig en hoewel het er maar weinig zijn, neemt hun aantal wel toe. Maar wat betekent dat voor u? Hoog tijd voor een folder om, naast de website, mensen hierover te informeren. Nederlanders voorbereiden op de komst van de wolf is immers één van de doelstellingen van Wolven in Nederland.

Wolf © Dick J.C. Klees / Studio Wolverine

Vrijwilligersnetwerk legt wolf vast op cameraval Veluwe

8-10-2018

Nadat deze zomer wolvenkeutels op de Veluwe werden gevonden, hebben vrijwilligers van het Wolvenmeldpunt van Wolven in Nederland in samenwerking met Staatsbosbeheer camera’s op de Veluwe geplaatst. Al snel was het raak en werd op 15 september een video gemaakt van een wolf. Deze beelden bevestigen dat er nog steeds een wolf rondloopt op de Veluwe. 
 

Gelderland als eerste provincie daadkrachtig met wolfmonitoring

5-10-2018

Door een aangenomen motie van D66 in de Gelderse Provinciale Staten wordt het provinciebestuur opgeroepen om werk te maken van actieve monitoring van wolven om inzicht te krijgen in het gedrag en de verblijfplaatsen van individuele wolven in Gelderland. Kennis verzameld uit actieve monitoring kan de provincie, boeren en andere belanghebbenden helpen bij het inzetten van preventieve maatregelen om schade door wolven te voorkomen én k

Meer wolvenroedels, maar schade blijft achter in Nedersaksen

27-09-2018

Recentelijk zijn er door de Duitse deelstaatoverheid nieuwe cijfers gepubliceerd over het aantal wolvenroedels en schade door wolven aan vee in Nedersaksen. Hieruit blijkt dat het aantal roedels met één derde is toegenomen, maar dat de schade begin september pas half zoveel is als het gehele jaar ervoor. Volgens het samenwerkingsverband Wolven in Nederland is dit een teken dat het nemen van preventieve maatregelen werkt. Immers, een schaap die onbereikbaar gemaakt is voor de wolf, kan niet opgegeten worden.

Kuddewaakhond

Pilot kuddewaakhonden

17-09-2018

De wolf keert terug naar Nederland. Schapen in ons land zijn vaak onvoldoende beschermd tegen de wolf en andere roofdieren. De gebruikelijke rasters houden de schapen weliswaar binnen, maar roofdieren blijven er niet buiten. ARK Natuurontwikkeling en Van Bommel Faunawerk, partners van Wolven in Nederland startten in opdracht van BIJ12 in januari 2018 een pilot op het Wierdense Veld en de Sallandse Heuvelrug in samenwerking met Landschap Overijssel en Staatsbosbeheer. Onderzocht wordt hoe het beste kan worden omgegaan met speciale kuddewaakhonden die daar schapen beschermen.   

Op basis van DNA vastgestelde locaties waar de twee wolven zijn aangetroffen. Vanuit het CEwolf consortium hebben de individuen de codes GW998f (vrouwelijke wolf) respectievelijk GW979m (mannelijke wolf) meegekregen.

Twee nieuwe wolven

24-08-2018

Bij de driemaandelijkse monitoring die Wageningen Environmental Research (WENR) uitvoert in opdracht van BIJ12 en de provinciale overheden zijn twee onbekende wolven gesignaleerd. Dit brengt het totaal aantal in 2018 in ons land gesignaleerde wolven op acht. Van de andere zes exemplaren zijn dit kwartaal geen sporen gevonden. De nieuwe individuen zijn vastgesteld op basis van genetisch onderzoek met DNA uit bijwonden van schapen en uit keutels.

Hond Beesel, foto: H. Bakker

Hond in Limburg aangezien voor wolf

14-08-2018

De wolf is terug in Nederland en regelmatig krijgt Wolven in Nederland meldingen van mensen die een foto van een mogelijk wolf hebben gemaakt of zelfs een filmpje hebben gemaakt. Begin augustus kwam er een stroom van meldingen binnen uit Limburg. In de omgeving van Neer-Rijkel-Beesel zou een wolf rondlopen, die tijdens de hittegolf van die weken verkoeling zocht in de Maas.

Pagina's