Privacyverklaring

Wolven in Nederland respecteert de privacy van bezoekers van deze website. Persoonsgegevens die tijdens een bezoek aan deze website worden verstrekt aan Wolven In Nederland, kunnen in een bestand worden verzameld en opgeslagen. De verwerking van persoonsgegevens en andere data vindt plaats conform de Wet bescherming persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Doeleinden van gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door Wolven In Nederland verwerkt ten behoeve van:

1. U te informeren over en te benaderen voor activiteiten van Wolven in Nederland
2. Registratie van ingevoerde waarnemingen
3. Het voldoen aan wettelijke verplichtingen

Toepasselijkheid

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van Wolven In Nederland en de door contactaanvragen, opgave voor excursies of andere activiteiten en nieuwsbriefabonnees verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).

College bescherming persoonsgegevens

Wolven In Nederland verwerkt de Persoonsgegevens conform de Wet bescherming persoonsgegevens.

Verwerking Persoonsgegevens

Wolven In Nederland behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Wolven In Nederland verzamelt Persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website, opgave voor excursies of andere activiteiten en het abonneren op de Wolven In Nederland-nieuwsbrief. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie. De gegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van onze dienstverlening en activiteiten. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in het e-mail bericht of Wolven In Nederland hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, door gebruik te maken van onderstaande adresgegevens. Wolven In Nederland verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Cookies

Als u onze website bezoekt om informatie te verkrijgen of om u aan te melden voor een van onze activiteiten, worden bepaalde gegevens verzameld en geanalyseerd, zoals de bezoekfrequentie, browsertype, IP-adres, de bezochte pagina's en bezochte vorige internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens worden gebruikt om de werking van de verschillende internetpagina's te verbeteren en deze site beter op gebruikerswensen aan te passen. Wolven In Nederland verzamelt via deze website geen persoonsgerichte informatie behalve de informatie die u ons zelf ter beschikking heeft gesteld.

Dit gebeurt door zogenaamde “cookies”. Een cookie is een klein onzichtbaar tekstbestand dat naar uw internetbrowser wordt gestuurd. Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van cookies, dan bestaat de mogelijkheid deze cookies te blokkeren in uw internetbrowser.

Beveiliging

Wolven In Nederland heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws over onze organisatie, onze diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Externe dienstverleners en andere sites

Op de websites van Wolven In Nederland zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. Wolven In Nederland kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden de Privacyverklaring van de betreffende website te lezen.

Contact, vragen en feedback

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van Wolven In Nederland, dan kunt u deze richten aan:

Wolven in Nederland
Augustuslaan 36
6642 AB Beuningen

E-mail: info@wolveninnederland.nl

Wijziging van Privacyverklaring

Wolven In Nederland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring.

Privacyverklaring: Versie 23 mei 2018.