Zoekresultaten

Leefgebied

26-03-2015

Vaak wordt de wolf gezien als het symbool voor de wildernis. Maar in Europa heeft de wolf zich aangepast aan door mensen gedomineerde en ingerichte landschappen. Mogelijk dat ze daarom ook in Nederland een plek kunnen vinden om te leven, niemand beter dan de wolf zelf om dit te gaan bewijzen.

Wat wolven eten

Voedsel

26-03-2015

Een wolf eet 3 tot 4 kilo vlees, merg en ingewanden per dag. Maar wolven kunnen ook 10 kilo voedsel in één keer eten en daar dagenlang van leven. Indien nodig kunnen ze zelfs twee weken zonder voedsel. Een wolf jaagt op allerlei prooidieren: van wisenten, elanden en zwijnen tot aan knaagdieren, zoals muizen, ratten en bevers.

Ecologie

26-03-2015

Als toppredator oefenen wolven een grote invloed uit op het ecosysteem. Niet zo zeer rechtstreeks door de aantallen prooidieren te reduceren, maar vooral indirect door de zogenaamde ecologie van de angst.

Geen enkel prooidier wil eindigen in de bek van een predator. Prooidieren mijden plekken waar ze wolven tegen kunnen komen of waar ze veel gevaar lopen. Hierdoor krijgt rondom een wolvennest ruigte en bosverjonging een kans. Waar de wolf leeft, groeit het bos, luidt een Russisch gezegd.

Zijn wolven gevaarlijk voor mensen?

27-03-2015

De mens behoort niet tot de normale prooidieren van een wolf, zodat van een gezonde wolf in de vrije natuur in principe geen gevaar uitgaat. Wolven vermijden contact met mensen. Bij een ontmoeting met mensen reageren wolven met grote voorzichtigheid en zijn dan over het algemeen niet agressief. Behandel een wolf met respect en houdt voldoende afstand tot het dier, net zoals bij alle grote wildlevende dieren. Berichten over wolven die mensen aanvallen stammen uit voorbije eeuwen en zijn voor een groot deel terug te voeren op hondsdolheid, een ziekte die in Europa nauwelijks meer voorkomt.

Zijn wolven beschermd?

27-03-2015

Nederland heeft de Conventie van Bern ondertekend en verder is de wolf beschermd volgens de EU vogel- en habitatrichtlijn. Sinds 25 juni 2014 staat de wolf bovendien op de lijst van beschermde inheemse soorten. Net als de meeste wilde dieren is de wolf dus in Nederland wettelijk beschermd en mag er niet op gejaagd worden.

Waar kunnen wolven in Nederland leven?

27-03-2015

Uit modelonderzoek is gebleken dat in Nederland ruimte is voor enkele tientallen roedels wolven. Er lijkt vooral in het midden en oosten van Nederland ruimte te zijn voor wolven. Daarnaast is er ook ruimte in Brabant en Limburg en dan met name langs de grens met België en Duitsland. Of er uiteindelijk ook wolven in al deze gebieden wolven gaan leven is natuurlijk niet met zekerheid te zeggen. De wolven zullen zelf besluiten of ze er gaan leven.

Waar kunnen wolven leven?

27-03-2015

De wolf is een cultuurvolger die zich makkelijk aanpast aan zijn leefomgeving. Wolven leven dan ook in verschillende soorten landschappen, ook als er veel mensen leven. Een belangrijke voorwaarde voor een leefgebied van wolven is voldoende aanwezigheid van voedsel.

Hoe groot is het leefgebied van wolventerritorium?

27-03-2015

De grootte van het leefgebied van een roedel wolven hangt vooral af van de hoeveelheid beschikbaar voedsel en van voldoende aanwezigheid van rustige plekken. In Duitsland gebruikt een roedel gemiddeld 250 km2. 

Waar leven wolven in Europa?

27-03-2015

Op het vaste land van Europa leven overal wolven, behalve in Nederland, België en Luxemburg. De wolven worden ingedeeld in verschillende populaties (zoals de Karpatanwolf, de Iberische wolf en de Italiaanse wolf). 

Waar komen de wolven in Nederland vandaan?

27-03-2015

De wolven kunnen van twee kanten komen. In Duitsland leeft een groeiend aantal wolven dat zich ieder jaar verspreid over Duitsland, en inmiddels ook naar Denemarken. Deze wolven zijn afkomstig uit de Poolse populatie en zijn zelf naar Duitsland gelopen. Vanuit het zuiden kunnen wolven van de Frans/Italiaanse populatie Nederland bereiken. Wolven vanuit Italië vestigden zich in Frankrijk (en elders) in de Alpen. Van daaruit verspreiden verder naar het westen en noorden.

Welke rol heeft de wolf in de natuur?

27-03-2015

Wolven vervullen als toppredator een balngrijke functie in natuurgebieden. Doordat wolven om de paar dagen voedsel nodig hebben, zijn er het hele jaar door kadavers in de natuur. Een heel scala aan aaseters in Europa profiteert hiervan. Doordat wolven vooral zwakke dieren bejagen, worden er naast veel jonge dieren vooral oude en zieke gedood. Dat laatste houdt de hoefdierpopulaties gezond en het eerste voorkomt een al te sterk groei van hoefdierpopulaties. Hierdoor is er op plekken waar wolven leven minder vraat aan jong bos en krijgen jonge struiken de kans om op te groeien.

Hoe herken ik een wolf?

27-03-2015

Wolven en honden worden vaak met elkaar verwisseld. Sommige honden hebben kenmerken die erg veel lijken op die van wolven. De kenmerken van een wolf zijn: vacht beige tot rossig bruin; geleidelijk overgaand in grijzige bovenkant, met een onduidelijk donker zadel; wit rondom de bek; lange, stevige poten; dik behaarde, naar beneden hangende rechte staart; spitse rechtopstaande, naar de top toe iets afgeronde oren; brede, krachtige kop, waardoor de oren verder uit elkaar staan dan bij een hond en een rechte rug.

Pagina's