Zoekresultaten

Een wolf Foto Bob Luijks

Vooralsnog geen wolf in Roerdalen

25-02-2018

Via de media werd bericht dat een jager donderdagavond met zekerheid een wolf had gezien in de gemeente Roerdalen. Deze jager heeft ons vooralsnog geen bewijs kunnen sturen waardoor wij zijn melding niet kunnen bevestigen.

Zondag heeft een medewerker van de dierenambulance Limburg melding gedaan dat hij die avond twee losgebroken Mechelse herders heeft opgehaald. Deze honden kwamen van Sint Odiliënberg en zijn opgepikt bij Montfort. Het is mogelijk dat de jager één van deze Mechelse herders heeft gezien in plaats van een wolf.

Wolf, foto: Leo Linnartz

Wolf op ‘niet-bestaande’ grens bij Drenthe

19-03-2018

Woensdag 14 maart 2018 heeft een wolf het oostelijke deel van Drenthe bezocht. Het dier wandelde overdag over akkers in de buurt van Barger-Compascuum. Hierbij heeft deze wolf diverse keren de, in het landschap onzichtbare, landsgrens overgestoken. Om het dier voldoende rust te gunnen is besloten dit bericht met enkele dagen vertraging naar buiten te brengen.

Schaap Foto Twan Teunissen

Platformbijeenkomst Komst van de wolf

7-05-2018

De wolf laat zich steeds vaker zien in Nederland. De schapensector heeft aangegeven behoefte te hebben aan informatie en discussie omtrent de komst van de wolf en het beschermen van schapen.

Wolf Midden-Drenthe, foto: Staatsbosbeheer

Wolf verblijft al langere tijd in Midden-Drenthe

22-05-2018

Een wolf (Canis lupus) verblijft sinds enige maanden in natuurgebieden in Midden-Drenthe. Ook rond het Drents-Friese Wold is al enige tijd een wolf aanwezig. De langdurige aanwezigheid van de wolf in Drenthe is mogelijk de opmaat naar de definitieve vestiging van de wolf in Nederland, maar het kan ook zijn dat een wolf na een paar maanden alsnog weer verder trekt. Er is pas sprake van een territorium als de wolf langer dan een half jaar in een bepaald gebied verblijft.

Privacyverklaring

23-05-2018

Wolven in Nederland respecteert de privacy van bezoekers van deze website. Persoonsgegevens die tijdens een bezoek aan deze website worden verstrekt aan Wolven In Nederland, kunnen in een bestand worden verzameld en opgeslagen. De verwerking van persoonsgegevens en andere data vindt plaats conform de Wet bescherming persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Doeleinden van gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door Wolven In Nederland verwerkt ten behoeve van:

Workshop

Geslaagde workshop wolvenwaarnemers

23-05-2018

Wolven doen Nederland steeds vaker aan en deze week werd bekend dat wolven zich mogelijk vestigen in Drenthe. Er gaat dan ook geen dag voorbij waarin er geen meldingen binnenkomen van wolven bij Wolven In Nederland.

Platformbijeenkomst. Foto: Frans van Bommel

Platformbijeenkomst: Komst van de Wolf

25-05-2018

De wolf laat zich steeds vaker zien in Nederland. LTO Nederland en Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders hebben aangegeven dat er in de schapensector behoefte is aan informatie en discussie omtrent de komst van de wolf en het beschermen van schapen. Samen met Wolven in Nederland organiseerden zij daarom een informatieve bijeenkomst. Op 18 mei kwamen werkgroepen en organisaties uit de schapensector, en ook individuele schapenhouders, samen. De bijeenkomst in het Buitencentrum van de Sallandse Heuvelrug was een succes. Circa 60 schapenhouders kwamen op de bijeenkomst af.

Wolven, foto: Jeroen Kloppenburg

Nieuw wolventerritorium naast Nederlandse grens

31-07-2018

Gisteren is er nieuws naar buiten gekomen dat op 20 kilometer van de Nederlandse grens, in de buurt van het Duitse Meppen, 6 wolvenwelpen zijn geboren. Op het moment dat er welpen worden geboren, is er sprake van een gevestigde wolvenroedel. In heel Nedersaksen, de Duitse Bondsstaat welke grenst aan Noord-Nederland, leven nu 16 roedels en 4 paartjes (nog zonder jongen).

Hond Beesel, foto: H. Bakker

Hond in Limburg aangezien voor wolf

14-08-2018

De wolf is terug in Nederland en regelmatig krijgt Wolven in Nederland meldingen van mensen die een foto van een mogelijk wolf hebben gemaakt of zelfs een filmpje hebben gemaakt. Begin augustus kwam er een stroom van meldingen binnen uit Limburg. In de omgeving van Neer-Rijkel-Beesel zou een wolf rondlopen, die tijdens de hittegolf van die weken verkoeling zocht in de Maas.

Op basis van DNA vastgestelde locaties waar de twee wolven zijn aangetroffen. Vanuit het CEwolf consortium hebben de individuen de codes GW998f (vrouwelijke wolf) respectievelijk GW979m (mannelijke wolf) meegekregen.

Twee nieuwe wolven

24-08-2018

Bij de driemaandelijkse monitoring die Wageningen Environmental Research (WENR) uitvoert in opdracht van BIJ12 en de provinciale overheden zijn twee onbekende wolven gesignaleerd. Dit brengt het totaal aantal in 2018 in ons land gesignaleerde wolven op acht. Van de andere zes exemplaren zijn dit kwartaal geen sporen gevonden. De nieuwe individuen zijn vastgesteld op basis van genetisch onderzoek met DNA uit bijwonden van schapen en uit keutels.

Wolvenkeutels zijn groot en vol met botresten en haren, foto: J. Kloppenburg

Poep blijkt essentieel bij speurtocht naar wolf op Veluwe

24-08-2018

Na diverse zichtwaarnemingen op het noordelijke deel van de Veluwe is de laatste maanden intensief veldonderzoek gedaan naar de aanwezigheid van een wolf. Vrijwilligers van het samenwerkingsverband houden kilometers aan zandpaden in de gaten op kenmerkende aanwijzingen dat een territoriale wolf aanwezig is; namelijk poep.

Kuddewaakhond

Pilot kuddewaakhonden

17-09-2018

De wolf keert terug naar Nederland. Schapen in ons land zijn vaak onvoldoende beschermd tegen de wolf en andere roofdieren. De gebruikelijke rasters houden de schapen weliswaar binnen, maar roofdieren blijven er niet buiten. ARK Natuurontwikkeling en Van Bommel Faunawerk, partners van Wolven in Nederland startten in opdracht van BIJ12 in januari 2018 een pilot op het Wierdense Veld en de Sallandse Heuvelrug in samenwerking met Landschap Overijssel en Staatsbosbeheer. Onderzocht wordt hoe het beste kan worden omgegaan met speciale kuddewaakhonden die daar schapen beschermen.   

Pagina's