Zoekresultaten

Kuddewaakhond

Pilot kuddewaakhonden

17-09-2018

De wolf keert terug naar Nederland. Schapen in ons land zijn vaak onvoldoende beschermd tegen de wolf en andere roofdieren. De gebruikelijke rasters houden de schapen weliswaar binnen, maar roofdieren blijven er niet buiten. ARK Natuurontwikkeling en Van Bommel Faunawerk, partners van Wolven in Nederland startten in opdracht van BIJ12 in januari 2018 een pilot op het Wierdense Veld en de Sallandse Heuvelrug in samenwerking met Landschap Overijssel en Staatsbosbeheer. Onderzocht wordt hoe het beste kan worden omgegaan met speciale kuddewaakhonden die daar schapen beschermen.   

Meer wolvenroedels, maar schade blijft achter in Nedersaksen

27-09-2018

Recentelijk zijn er door de Duitse deelstaatoverheid nieuwe cijfers gepubliceerd over het aantal wolvenroedels en schade door wolven aan vee in Nedersaksen. Hieruit blijkt dat het aantal roedels met één derde is toegenomen, maar dat de schade begin september pas half zoveel is als het gehele jaar ervoor. Volgens het samenwerkingsverband Wolven in Nederland is dit een teken dat het nemen van preventieve maatregelen werkt. Immers, een schaap die onbereikbaar gemaakt is voor de wolf, kan niet opgegeten worden.

Gelderland als eerste provincie daadkrachtig met wolfmonitoring

5-10-2018

Door een aangenomen motie van D66 in de Gelderse Provinciale Staten wordt het provinciebestuur opgeroepen om werk te maken van actieve monitoring van wolven om inzicht te krijgen in het gedrag en de verblijfplaatsen van individuele wolven in Gelderland. Kennis verzameld uit actieve monitoring kan de provincie, boeren en andere belanghebbenden helpen bij het inzetten van preventieve maatregelen om schade door wolven te voorkomen én k

Wolf © Dick J.C. Klees / Studio Wolverine

Vrijwilligersnetwerk legt wolf vast op cameraval Veluwe

8-10-2018

Nadat deze zomer wolvenkeutels op de Veluwe werden gevonden, hebben vrijwilligers van het Wolvenmeldpunt van Wolven in Nederland in samenwerking met Staatsbosbeheer camera’s op de Veluwe geplaatst. Al snel was het raak en werd op 15 september een video gemaakt van een wolf. Deze beelden bevestigen dat er nog steeds een wolf rondloopt op de Veluwe. 
 

Pagina's