Zoekresultaten

Wat kost een kuddebeschermingshond?

27-03-2015

Puppy's kosten ongeveer 1.000 euro. Daarbovenop komen de kosten van opleiding, voer en verzorging. In Duitsland worden kosten voor aanschaf door een aantal deelstaten financieel ondersteunt.

Is er 100% bescherming van vee tegen wolven mogelijk?

27-03-2015

Iedere locatie waar vee wordt gehouden is anders en beschermingsmiddelen moeten daarop aangepast worden. Een waterdichte bescherming tegen aanvallen van wolf bestaat er niet. Wel is duidelijk dat in gebieden in Duitsland waar al langer wolven leven en goede bescherming wordt toegepast het aantal aanvallen op vee drastisch is gedaald.

Krijgen boeren hulp voor bescherming van hun kuddes?

27-03-2015

Wolven in Nederland werkt samen met schapenhouders aan oplossingen voor bescherming van vee in de Nederlandse situatie. Op dit moment hebben de provincies echter nog geen financiële middelen beschikbaar gesteld voor steun aan boeren om hun kuddes te beschermen. 

Wordt schade door wolven vergoed?

27-03-2015

Ja, schade als gevolg van wolven wordt vergoed tot 100% van de getaxeerde schade. Er gelden wel voorwaarden: 

Kan jacht op wolven schade aan vee voorkomen?

27-03-2015

Nee, door afschot van een wolf kan de sociale structuur van een roedel uiteenvallen en jonge wolven, die nog geen negatieve ervaringen hebben kuddebeschermingsmaatregelen, kunnen juist dan grotere schade aan vee veroorzaken. Uit onderzoek blijkt dat aanvallen op vee juist toenemen in gebieden waar wolven bejaagd worden.
Kuddebeschermingsmaatregelen zijn dus noodzakelijk.

Komen elders op de wereld aanvallen op mensen voor?

27-03-2015

Een wetenschappelijk onderzoek heeft wereldwijd voorvallen gedokumenteerd waarbij mensen door wolven werden aangevallen. Tussen 1950 en 2000 waren er in Europa 59 voorvallen waarbij 9 mensen gedood werden. Hiervan ging het 5 maal om een hondsdolle wolf. Bij de andere dodelijke aanvallen kon worden aangetoond dat dieren werden gevoerd of dat dieren geprovoceerd werden of dat het om kruisingen van wolf en hond ging. Nederland, Duitsland en omliggende regio's zijn vrij van hondsdolheid.

Bezoeken wolven dorpen?

27-03-2015

Wolven hebben geen wildernissen nodig. In Duitsland leven wolven in cultuurlandschappen waarin ook bebouwd gebied aanwezig is. Een waarneming van wolven in bewoon gebied is dus mogelijk. Tijdens hun tochten kiezen wolven voor de kortste weg en daar kunnen soms dorpen liggen. In andere Oost-Europese landen waar grotere aantallen wolven voorkomen en nooit verdwenen zijn, zijn met regelmaat meldingen uit dorpen en zelfs uit steden van wolven, zonder dat het tot gevaarlijke situaties leidt.

Wat moet ik doen als ik een wolf tegenkom?

27-03-2015

Bekijk het dier in alle rust, probeer een foto of filmpje te maken en wees blij, niet veel mensen hebben wolven gezien. De kans om in Nederland een wolf in het wild tegen te komen is heel erg klein. Voor het geval dat toch zo zou zijn, kun je de volgende adviezen opvolgen:

Kunnen gevaarlijke ziektes door wolven op mensen overgedragen worden?

27-03-2015

Dit is theoretisch mogelijk bij hondsdolheid. Nederland, en grote delen van Europa zijn echter vrij van hondsdolheid. Het dichtsbijzijnde gebied waar hondsdolheid voorkomt is het uiterste oosten van Polen. Een wolf is geen hoofdgastheer van de ziekte, hondsdolheid wordt vooral door vossen verspreid. Een besmette wolf uit het oosten van Polen is niet in staat om voor zijn dood Nederland te bereiken.

Kan ik nog wel veilig een bos bezoeken waar een wolf leeft?

27-03-2015

Bossen en natuurgebieden worden niet gevaarlijker door de aanwezigheid van wolven. Wilde zwijnen zijn bijvoorbeeld door hun gedrag en grote aantallen op de Veluwe een veel groter gevaar dan een eventuele aanwezigheid van wolven. In Duitsland zijn er, sinds de terugkeer van wolven in 2000, geen situaties geweest waarbij wolven mensen dreigend benaderden. In grote delen van Europa leven mensen samen met wolven.

 

Is een wolf gevaarlijk voor honden?

27-03-2015

Honden in het leefgebied van een wolf worden gezien als indringer en worden verjaagd. Het is dus aan te raden om in het leefgebied van wolven de hond aan de lijn te houden.

Kunnen hond en wolf hybridiseren?

27-03-2015

Ja, het is biologisch gezien mogelijk dat wolven en honden met elkaar paren. In Duitsland werd dit eemalig vastgesteld. Twee van de nakomelingen werden gevangen om menging van genen te voorkomen. Men vermoed dat de andere twee dieren zijn gestorven. DNA-onderzoek in Duitsland bewijst dat de Duitse wolvenpopulatie op dit moment vrij is van hondengenen.

Pagina's