Zoekresultaten

Hoe groot is het leefgebied van wolventerritorium?

27-03-2015

De grootte van het leefgebied van een roedel wolven hangt vooral af van de hoeveelheid beschikbaar voedsel en van voldoende aanwezigheid van rustige plekken. In Duitsland gebruikt een roedel gemiddeld 250 km2. 

Waar leven wolven in Europa?

27-03-2015

Op het vaste land van Europa leven overal wolven. De wolven worden ingedeeld in verschillende populaties (zoals de Karpatanwolf, de Iberische wolf en de Italiaanse wolf). 

Waar komen de wolven in Nederland vandaan?

27-03-2015

De wolven kunnen van twee kanten komen. In Duitsland leeft een groeiend aantal wolven dat zich ieder jaar verspreid over Duitsland, en inmiddels ook naar Denemarken. Deze wolven zijn afkomstig uit de Poolse populatie en zijn zelf naar Duitsland gelopen. Vanuit het zuiden kunnen wolven van de Frans/Italiaanse populatie Nederland bereiken. Wolven vanuit Italië vestigden zich in Frankrijk (en elders) in de Alpen. Van daaruit verspreiden verder naar het westen en noorden.

Welke rol heeft de wolf in de natuur?

27-03-2015

Wolven vervullen als toppredator een balngrijke functie in natuurgebieden. Doordat wolven om de paar dagen voedsel nodig hebben, zijn er het hele jaar door kadavers in de natuur. Een heel scala aan aaseters in Europa profiteert hiervan. Doordat wolven vooral zwakke dieren bejagen, worden er naast veel jonge dieren vooral oude en zieke gedood. Dat laatste houdt de hoefdierpopulaties gezond en het eerste voorkomt een al te sterk groei van hoefdierpopulaties. Hierdoor is er op plekken waar wolven leven minder vraat aan jong bos en krijgen jonge struiken de kans om op te groeien.

Hoe herken ik een wolf?

27-03-2015

Wolven en honden worden vaak met elkaar verwisseld. Sommige honden hebben kenmerken die erg veel lijken op die van wolven. De kenmerken van een wolf zijn: vacht beige tot rossig bruin; geleidelijk overgaand in grijzige bovenkant, met een onduidelijk donker zadel; wit rondom de bek; lange, stevige poten; dik behaarde, naar beneden hangende rechte staart; spitse rechtopstaande, naar de top toe iets afgeronde oren; brede, krachtige kop, waardoor de oren verder uit elkaar staan dan bij een hond en een rechte rug.

Leven wolven altijd in groepen?

27-03-2015

Nee, wolven leven niet altijd in groepen, zogenaamde roedels. Jonge, onvolwassen dieren, leven alleen en trekken weg op zoek nieuw leefgebied en op zoek naar een partner. Bovendien jagen wolven vaak in hun eentje. Prooien tot het formaat van ree en wild zwijn kunnen door een enkele wolf buit gemaakt worden.

Welke sociale structuur heeft een wolvenfamilie?

27-03-2015

Wolven leven in roedels. De roedels lijken op menselijke families: twee volwassen wolven, die meestal hun leven lang samenleven. In hun leefgebied accepteren ze alleen hun nakomelingen. Gemiddels worden jaarlijks 3 tot 8 welpen geboren. De welpen zijn met 10 tot 22 maanden geslachtsrijp en vertrekken dan uit het leefgebied. Deze dieren zwerven op zoek naar nieuwe leefgebied en een partner.

Hoeveel wolven leven in een roedel?

27-03-2015

Het aantal wolven in een roedel verschilt van jaar tot jaar, afhankelijk van aanbod van prooi en door natuurlijke sterfte. In Duitsland bestaat een roedel gemiddeld uit 8 wolven. 

Hoe weet ik of ergens een wolf leeft?

27-03-2015

In Duitsland wordt de aanwezigheid van wolven meestal door jagers, boswachters of boeren vastgesteld. In de pers en onder andere via deze website wordt de aanwezigheid van wolven publiek gemaakt.

Hoe hoog is de natuurlijke sterfelijkheid van wolven?

27-03-2015

Zoals bij alle zoogdieren is de kans om door te gaan het hoogst in de eerste twee levensjaren. Dit komt vooral door voedselgebrek en ziekten. Tot maar liefst 50% van het aantal dieren kan dan sterven.

Wat eet een wolf?

27-03-2015

Wolven in Duitsland eten hoofdzakelijk ree, gevolgd door edelhert en wild zwijn. Uit een uitgerbeid onderzoek in de Lausitz bleek dat minder dan 1% van het voedsel bestond uit gehouden dieren zoals geit en schaap. In Nederland komt het ree zeer algemeen voor (meer dan 100.000); edelhert leven vrwijwel alleen op de Veluwe en zwijnen op de Veluwe en in delen van Zuidoost-Nederland. 

Is er in Nederland voldoende te eten voor de wolf?

27-03-2015

Ja, in Nederland is het aantal reeën sterk gegroeid en er leven er nu meer dan 100.000. In een aantal regio's leven ook redelijke aantallen edelherten en wilde zwijnen. In modelberekeningen is er voedsel genoeg voor vele wolven. De beperking zal dan ook eerder voldoende rustige plekken zijn.

Pagina's