Zoekresultaten

Worden inheemse dieren bedreigd door de wolf?

27-03-2015

Nee, wolven eten slechts een deel van de aanwezige wilde dieren. Een wolf zal dus niet voor het verdwijnen van reeën, herten of zwijnen zorgen. De wilde hoefdieren stellen zich in op het leven met wolven en zullen wolven proberen te vermijden. 

Eten wolven gehouden dieren?

27-03-2015

Wolven zijn gespecialiseerd op het buit maken van hoefdieren. Naast ree, edelhert en wild zwijn behoren ook geit en schaap tot de hoefdieren. Voor geiten en schapen die in de buitenlucht gehouden worden moeten bij aanwezigheid maatregelen genomen worden. Worden schapen en geiten niet of slecht beschermd en heeft een jonge wolf geen ervaringen met beschermende rasters, dan zal de wolf proberen een schaap of geit buit te maken.

Welke gehouden dieren eet een wolf?

27-03-2015

Als er gehouden dieren worden aangevallen gaat het in Duitsland vooral om schapen en geiten. Runderen en paarden worden dankzij hun formaat en ander sociaal gedrag hoogst zelden aangevallen.

Doden wolven meer vee dan wat ze op het moment kunnen eten?

27-03-2015

Dat kan gebeuren. Het onnatuurlijke grote aanbod van prooi in een weiland is voor de wolf een onnatuurlijke situatie en kan er voor zorgen dat een wolf meer dieren doodt. Aangezien wolven ook aas eten zal hij later terugkeren om de andere dieren op te eten.

Hoe kan men schade aan vee voorkomen?

27-03-2015

De standaardbescherming in Duitsland bestaat uit een 100 centimeter hoog Euronethekwerk, met een voltage van minstens 4.000 Volt. In Duitsland worden ook steeds vaker kuddebewakingshonden ingezet. 

Wat zijn kuddebeschermingshonden?

27-03-2015

Dat zijn opgeleide honden, die wolven en ook honden als bedreiging voor hun kudde vee zien. In Duitsland worden hiervoor vooral Pyreneese berghond en de berghond van de Maremmen en Abruzzen ingezet. Kuddebeschermingshonden hebben een andere rol als herdershonden die helpen met het hoeden en drijven van schapen.

Wat kost een kuddebeschermingshond?

27-03-2015

Puppy's kosten ongeveer 1.000 euro. Daarbovenop komen de kosten van opleiding, voer en verzorging. In Duitsland worden kosten voor aanschaf door een aantal deelstaten financieel ondersteunt.

Is er 100% bescherming van vee tegen wolven mogelijk?

27-03-2015

Iedere locatie waar vee wordt gehouden is anders en beschermingsmiddelen moeten daarop aangepast worden. Een waterdichte bescherming tegen aanvallen van wolf bestaat er niet. Wel is duidelijk dat in gebieden in Duitsland waar al langer wolven leven en goede bescherming wordt toegepast het aantal aanvallen op vee drastisch is gedaald.

Krijgen boeren hulp voor bescherming van hun kuddes?

27-03-2015

Wolven in Nederland werkt samen met schapenhouders aan oplossingen voor bescherming van vee in de Nederlandse situatie. Op dit moment hebben de provincies echter nog geen financiële middelen beschikbaar gesteld voor steun aan boeren om hun kuddes te beschermen. 

Wordt schade door wolven vergoed?

27-03-2015

Ja, schade als gevolg van wolven wordt vergoed tot 100% van de getaxeerde schade. Er gelden wel voorwaarden: 

Kan jacht op wolven schade aan vee voorkomen?

27-03-2015

Nee, door afschot van een wolf kan de sociale structuur van een roedel uiteenvallen en jonge wolven, die nog geen negatieve ervaringen hebben kuddebeschermingsmaatregelen, kunnen juist dan grotere schade aan vee veroorzaken. Uit onderzoek blijkt dat aanvallen op vee juist toenemen in gebieden waar wolven bejaagd worden.
Kuddebeschermingsmaatregelen zijn dus noodzakelijk.

Komen elders op de wereld aanvallen op mensen voor?

27-03-2015

Een wetenschappelijk onderzoek heeft wereldwijd voorvallen gedokumenteerd waarbij mensen door wolven werden aangevallen. Tussen 1950 en 2000 waren er in Europa 59 voorvallen waarbij 9 mensen gedood werden. Hiervan ging het 5 maal om een hondsdolle wolf. Bij de andere dodelijke aanvallen kon worden aangetoond dat dieren werden gevoerd of dat dieren geprovoceerd werden of dat het om kruisingen van wolf en hond ging. Nederland, Duitsland en omliggende regio's zijn vrij van hondsdolheid.

Pagina's